logotyp
  • image 75
  • image 73

Úřední deska

MŠ rozpočet 2022

Rozpočetpříspěvkové organizace Mateřská  škola Straškov-Vodochodyna rok 2022Příspěvky a výnosy:672 Příspěvek od obce                               800.000672 Příspěvek Krajský úřad                  ...

Školní řád MŠ Straškov - Vodochody

Školní řádŠkolní řád

Návrh rozpočtového provizoria 2023

Rozpočtové provizorium

příspěvkové organizace Mateřská  škola Straškov-Vodochody

na rok 2023 /do 31.3.2023/

Příspěvky a výnosy:

672Příspěvek od obce150.000
   
672Příspěvek Krajský úřad 743.000
   
649Školné 47.000
   
Celkem                                 940.000

 

Náklady:

501spotřeba materiálu                47.000
   
502spotřeba energie                  20.000
   
511opravy a udržování                5.000
   
512cestovné                          2.000
   
518služby                            40.000
   
521mzdové náklady                    600.000
   
524zák.sociální pojištění            180.000
   
525jiné sociální poj.                3.000
   
527zák.sociál.náklady                13.000
   
558drob.dlouh.majetek                30.000
   
   
   
Celkem                             940.000 

               

Schváleno radou obce dne 28.11.2022


Pravidla rozpočtového provizoria mateřské školy Straškov-Vodochody na rok 2023

Platnost od: 28.11.2022

Schváleno radou obce: 28.11.2022

Nebude-li rozpočet PO MŠ Straškov-Vodochody schválen před 1.lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku – Obce – i příspěvkových organizací - do doby schválení rozpočtu, těmito Pravidly rozpočtového provizoria.

  1. Rozpočtové provizorium se stanoví ve výši schváleného rozpočtu předchozího roku a závazným ukazatelem jsou paragrafy platné rozpočtové skladby.
  2. Rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu
  3. Během platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny výdaje na již započaté investiční a smluvně podložené akce z minulého roku, výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje vyplývající z obecně závazných  právních předpisů, výdaje na odvrácení vzniku škody na majetku obce, výdaje na chod příspěvkových organizací.
  4. Během platnosti rozpočtového provizoria je možno uhradit i výdaje na mimořádné havarijní situace
  5. Příjmy budou tvořeny daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a dotacemi.

 

Vyvěšeno: 29.11.2022

K sejmutí:   31.3.2023

           

 

 

 

 

Rybičky
Žabičky
home

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign