logotyp
  • image 75
  • image 73

MŠ rozpočet 2022

Rozpočet

příspěvkové organizace Mateřská  škola Straškov-Vodochody

na rok 2022

Příspěvky a výnosy:

672 Příspěvek od obce                               800.000

672 Příspěvek Krajský úřad                      3.500.000

649  Školné                                                   100.000

Celkem                                                     4.400.000

Náklady:

501 spotřeba materiálu                                  201.000

502 spotřeba energie                                       75.000

511 opravy a udržování                                  119.000

512 cestovné                                                    9.000

518 služby                                                     210.000

521 mzdové náklady                                     2.800.000

524 zák.sociální pojištění                                  900.000

525 jiné sociální poj.                                          10.000

527 zák.sociál.náklady                                        53.000

528 jiné soc.náklady                                            3.000      

558 drob.dlouh.majetek                                     20.000                 

 

Celkem                                                        4.400.000               

Schválen radou obce dne 21.2.2022

Zveřejněno: 23.2.2022                 Sejmuto: 31.3.2023

 

 

 
Rozpočtové provizorium

příspěvkové organizace Mateřská  škola Straškov-Vodochody

na rok 2022 /do 31.3.2022/

Příspěvky a výnosy:

672 Příspěvek od obce                               220.000

672 Příspěvek Krajský úřad                        719.000

649  Školné                                                25.000

Celkem                                                    964.000

 

Náklady:

501 spotřeba materiálu                                50.000

502 spotřeba energie                                   20.000

511 opravy a udržování                                 5.000

512 cestovné                                                2.000

518 služby                                                  40.000

521 mzdové náklady                                  600.000

524 zák.sociální pojištění                            200.000

525 jiné sociální poj.                                      3.000

527 zák.sociál.náklady                                  13.000

558 drob.dlouh.majetek                                30.000                 

 

Celkem                                                    963.000                 

Schváleno radou obce dne 29.11.2021


 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská  škola Straškov-Vodochody

na léta 2023 a 2024

                                                          
                                                        rok 2023                                rok 2024

------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvky a výnosy:

672 Příspěvek od obce                      850.000                           900.000       

672 Příspěvek Krajský úřad            3.250.000                         3.500.000       

649  Školné                                    110.000                            115.000

Celkem                                      4.210.000                        4.515.000       

Náklady:

501 spotřeba materiálu                     300.000                            340.000

502 spotřeba energie                       130.000                             150.000      

511 opravy a udržování                    103.000                             103.000

512 cestovné                                    4.000                                 4.000        

518 služby                                     351.000                              361.000

521 mzdové náklady                    2.400.000                           2.500.000       

524 zák.sociální pojištění                  780.00                              800.000       

525 jiné sociální poj.                         20.000                               30.000       

527 zák.sociál.náklady                       50.000                               63.000

558 drob.dlouh.majetek                     72.000                             164.000      

Celkem                                      4.210.000                         4.515.000       

Schváleno radou obce dne 29.11.2021

           

Zpět na hlavní výpis

Rybičky
Žabičky
home

Created by © 2015 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign